Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung ngày 28/6 là ngày nghỉ lễ

Liên hệ


Số khách hàng đang xem: 184
Số lượng sản phẩm đã bán:

Mô tả sản phẩm

Theo đó, Trong Tờ trình, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội cho biết, hiện nay, Luật Lao động quy định người lao động có 10 ngày nghỉ lễ được hưởng lương trong năm, nhưng các ngày này phân bổ không đều trong năm. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 9 hàng năm, chưa có ngày nghỉ nào. 

Còn về tuổi nghỉ hưu (Điều 169), theo Tờ trình, Chính phủ thống nhất với Báo cáo giải trình và phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 466/BC-UBTVQH14 ngày 22/10.  Cụ thể UBTVQH đã trình Quốc hội xem xét 2 phương án: 

Phương án 1:  Quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ nhưng giao Chính phủ quy định lộ trình. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động  trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Kể từ ngày 1/1/2021, căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn  và cung, cầu của thị trường lao động, xu hướng già hóa dấn ố. Chính phủ quy định cụ thể lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động. 

Phương án 2: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Kể tử năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đổi với lao động nam và đủ 55 tuổi 3 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm  tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. 

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH tiến hành rà soát bước đầu 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm căn cứ để xác định nhóm người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. 

Về thời gian làm việc, giữ nguyên thời gian làm việc bình thường: Theo quy định hiện hành, thời gian làm việc bình thường là 48 giờ/tuần, trong luật cũng quy định khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tuần làm việc 40 giờ. 

Qua báo cáo đánh giá sơ bộ của Bộ LĐ-TB&XH, hiện có 89,6% doanh nghiệp đang thực hiện tuần làm việc 48 giờ, 3,6% thực hiện 44 giờ, 6,8% thực hiện 40 giờ. Trong khu vực ASEAN, hầu hết các nước đều đang thực hiện tuần làm việc 48 giờ. 

“Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa theo tháng là không quá 40 giờ; đồng thời, quy định rõ trong luật các lĩnh vực, trường hợp đặc biệt được làm thêm đến 400 giờ/năm, gồm: Dệt may, da giày, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử và trong những trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn theo quy định của Chính phủ” - theo Tờ trình. 

H.N Suckhoedoisong

CHAT ZALO
GỌI ĐIỆN NGAY